Strokovni delavki: Natalija Leopold, Sabina Kos

V Rumeni igralnici, ki se nahaja v Rumenem vrtcu, smo vedoželjni otroci, ki besede dolgčas ne poznamo, saj jo hitro pregnati znamo. Za rdečo nit skupine, NARAVOSLOVNE- MATEMATIČNE POTI,  vzgojiteljici poskrbita, da v sožitju odkrijemo nove poti in šolskemu letu, ki je pred nami, damo svojevrsten pečat, ker verjamemo, da se vse zgodi ob svojem času. Z otroki bova odkrivali, raziskovali, preizkušali in doživljali različne poti v naši igralnici, na igrišču, v gozdu in ob potoku.