PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU 2022/2023

Predstavitev programa Zdravje v vrtcu

 

Utrinki fotografij so nastali v okviru projekta Zdravje v vrtcu

 

ZLOŽENKI:

 

 

Zloženka 1  Prenos dokumenta

 

Zloženka 2  Prenos dokumenta

.


Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2022/2023: