Strokovni delavki: Mateja Ketiš, Urška Špindler

Otroci so stari 2−3 leta, skupina je homogena. So radovedni in polni energije. Posežejo po knjigah, ki jih skupaj prelistamo, preberemo in se o njih pogovarjamo,  po mehkih kockah, po mehkih živalih, konstrukcijskih kockah, avtomobilih … To leto smo v igralnico dodali tudi kotiček kuhinja, v katerem se otroci zelo radi zaigrajo.

Prednostni področji v tem šolskem letu sta narava in matematika. Rdeča nit, ki bo vodilo v našem oddelku skupine, pa se glasi: POČUTIM SE DOBRO.

Poudarek v skupini bo na pozitivnih spodbudah, občutkih, ki bodo krepili samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem  vplivali na otrokovo dobro počutje. Vsa spoznanja bodo otrokom pomagala, da se bodo lažje odločali in premagovali ovire tudi kasneje v življenju; nenazadnje tudi pri odločitvi za zdrav življenjski slog. Veliko dejavnosti pa bomo tudi izpeljali skozi matematiko v vsakdanjem okolju.

Matematika je nekaj prijetnega, zabavnega, igrivega in preprostega. Otroci so za različne veščine različno  dovzetni. Zato je še kako pomembno, da otrokom že v predšolskem obdobju damo možnost, da spoznavajo matematične prvine na različne načine. Gibanje je prevladujoča človekova dejavnost že od prvih dni življenja: je izraz zadovoljstva, svobode igrivosti in ustvarjalnosti, hkrati pa tudi pomembno sredstvo vzgoje in samouresničevanja.

Otrok spoznava živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. Spoznava naravno okolje in se usmerja v aktivno sodelovanje za njegovo ohranitev. Opazuje pojave, ki ga zanimajo ter  opazuje letne čase in kaj se v posameznem letnem času dogaja z naravo, kaj se spremeni, kaj ostane enako itd. Ob vzpodbudah in igri z različnimi materiali izkusi oblike, velikosti, podobnosti, razlike, težo in prostornino. Po eni strani razumevanje utrdi jezikovno, po drugi strani izboljša dojemanje števil in oblik ob igrah, z merjenjem z naravnimi materiali, serviranju hrane, igrah s trgovino, tehtanje hrane v kotičku kuhinja itd.