Strokovne delavke: MATEJA KETIŠ, URŠKA ŠPINDLER in IRENA SABLER

 

Otroci so stari 1−2 leti, skupina je homogena. So radovedni, polni energije ter razigrani. Posežejo po knjigah, katere skupaj prelistamo, po mehkih kockah, po mehkih živalih, konstrukcijskih kockah, avtomobilih …

Potrebujejo tolažbo nas odraslih, vendar so nekateri v iskanju in sprejemanju le-te manj odprti in dosegljivi. Otroci vsak dan iščejo in odkrivajo nekaj novega, strokovne delavke pa jih uspemo motivirati in potolažiti.

Otroke bi rade naučile, da se znajo postaviti za svoje potrebe, hkrati pa tudi, da znajo upoštevati potrebe drugih. Moralnega razvoja ne bomo spodbujale s strogo načrtovanimi vzgojno- izobraževalnimi vsebinami, temveč skozi različne dejavnosti, vsakodnevna opravila  in komunikacijo med nami in otroki, s sprotnim reševanjem konfliktov med otroki ter med odraslimi  in otroki in s stalnim dogovarjanjem v manjših skupinah in v oddelku. Trudile se bomo ustvariti sproščene, tople in urejene odnose na ravni življenja oz. sožitja v skupini, saj je to predpogoj za kakovostno bivanje in sodelovanje.

 Vsakodnevno, ko nam le vreme služi in so tudi otroci dobro razpoloženi, se odpravimo na teraso našega vrtca. Prednostno področje v tem šolskem letu  je družba; rdeča nit, ki nas bo vodila v našem oddelku skupine, pa se glasi: Z MAJHNIMI KORAKI DO SAMOSTOJNOSTI.

Vsi si želimo, da bi naši otroci odrasli v samostojne, zadovoljne osebe in bi bili zmožni poskrbeti zase ter bili sposobni sprejemati svoje lastne odločitve.