Strokovni delavki: Mateja Ketiš, Urška Špindler

Otroci so stari 1−2 leti, skupina je homogena. So radovedni in polni energije. Rdeča nit naše skupine je: »ZMOREM JAZ, ZMOREŠ TI, ZMOREMO VSI SKUPAJ.«

Otroke bi radi naučili, da se znajo postaviti za svoje potrebe, hkrati pa tudi, da znajo upoštevati potrebe drugih. Moralnega razvoja ne bova  spodbujali s strogo načrtovanimi vzgojno-izobraževalnimi vsebinami, temveč skozi različne dejavnosti, vsakodnevna opravila in komunikacijo med nama in otroki, s sprotnim reševanjem konfliktov med otroki, ter med odraslimi  in otroki in s stalnim dogovarjanjem v manjših skupinah in v oddelku.

V pomoč nam bo lutka Levček. Otroci potrebujejo tolažbo odraslih. Trudili se bova ustvariti sproščene, tople in urejene odnose na ravni življenja oz. sožitja v skupini, saj je to predpogoj za kakovostno bivanje in sodelovanje.