Strokovni delavki: Petra Harl, Irena Košnik

Smo otroci in vzgojiteljici, ki smo vedoželjni novega znanja, radovedni in polni energije. Moto naše skupine je: NARAVA SKOZI OTROŠKE OČI IN ROKE. Igra in učenje predšolskega otroka v naravnem okolju  pomembno vplivata na celostni razvoj otrok.

Naravno okolje spodbuja izkustveno, situacijsko in sodelovalno učenje. Igrivo bivanje v naravi daje v ospredje učenje preko igre in neposredno pridobivanje izkušenj iz dogajanja v naravi. Skozi igro bodo otroci pridobivali osnovna znanja za življenje. Otroci bodo doživljali pri igri in raziskovanju v naravi številne izkušnje, doživljali naravni svet na zanje smiseln način. Otroci potrebujejo okolja, v katerih lahko sledijo svojim nagnjenjem in poskusijo tudi kaj novega. Nudili jim bova razmere, ki jih bodo motivirale in izražali bodo lahko ustvarjalnost, da se jim bodo gibalne, spoznavne, čustvene in socialne sposobnosti optimalno razvijale. Tekom leta bomo izvajali naravoslovne poskuse, s katerimi bodo otroci postopno razvijali osnove naravoslovja.

Če vas zanima, kaj počnemo, si to lahko ogledate preko fotografij, ki jih bomo med letom predstavili na spletu ali na plakatih pred igralnico.