Strokovni delavki: PETRA HARL in PATRICIJA KOS


Smo otroci in vzgojiteljici, ki smo vedoželjni novega znanja, radovedni in polni energije. Moto naše skupine je:

“S SKUPNIMI KORAKI V SVET”.

V letošnjem letu bomo skozi celo leto preko različnih dejavnosti sledili naslednjim vrednotam: skrb za sebe in druge, spoštovanje, odgovornost, poštenost, ljubezen, pravičnost, zdravje, sreča. Veliko poudarka bomo namenili tudi samostojnosti otrok. Spodbujali se bomo namreč k čim večji samostojnosti, iznajdljivosti, reševanju problemov ipd. Tako se bodo otroci lažje vklopili v življenje skupine oziroma bodo lažje našli svojo vlogo v tej. Dejavnosti bodo načrtovane oziroma prilagojene tako, da bodo vplivale na otrokov celostni razvoj, in sicer na: socialni, čustveni, telesni in moralni razvoj. Spodbujali bomo prijetne socialne odnose, hkrati pa bo poudarek na ne-spodbujanju/ne-toleriranju negativnih oblik vedenja (nasilno vedenje).

Če vas zanima, kaj počnemo, si to lahko ogledate preko fotografij, ki jih bomo preko leta predstavili na spletu ali na plakatih pred igralnico.