Otroški pevski zborček KAMENČKI

»Kamenčki« so pevski zbor z več kot 20-letno tradicijo. Predstavljajo ga otroci iz vrtca Lenart. Pri oblikovanju vrtčevskega zbora sledimo načelu prostovoljnosti in otrokovega interesa. V zbor se vključijo vsi otroci, ki so pred vstopom v šolo in kažejo interes ter željo po pevskem sodelovanju.

Zbor nosi ime po kamenčkih, ki jih otroci obesijo okrog vratu vedno, kadar nastopajo. Kamenčki se prenašajo iz generacije v generacijo in so zaradi tega posebej dragoceni. V sebi nosijo energijo otrok, ki so zbor obiskovali v predhodnih generacijah. Verjamemo, da je zaradi njih petje še bolj složno in ubrano.

Sicer je pa petje (Welch, 2021) osnovna dejavnost otroka v razvoju na predšolski ravni. Glasba ima pozitiven vpliv na razvoj možganov, na otrokovo samopodobo in s tem boljšo socialno vključenost v okolje. Otrok pri pevskih vajah poglablja svojo koncentracijo, sprošča telo in razvija smisel za estetiko. Petje je prav tako neposredno povezano z izgradnjo govora ter učinkovito pri premagovanju govornih napak.

Cilj vsakega mentorja je spodbujati veselje do petja, pevskega ustvarjanja in uživanja ob petju samem.

Cilji zborovskega petja v vrtcu:

Otroci:

  • preko petja čustveno doživljajo glasbo in se pevsko izražajo,
  • razvijajo elementarni glasbeni posluh in pevske spretnosti,
  • sodelujejo na prireditvah v vrtcu in ob povabilih lokalne skupnosti,
  • spoznavajo slovenske ljudske in umetne pesmi, prav tako spoznavajo pesmi drugih kultur in narodov,
  • preko skupinskega muziciranja razvijajo kulturo odnosov.

Pevski zbor izvede vsako šolsko leto v času pomladi svoj koncert, ki predstavlja vrh in hkrati zaključek zborovske dejavnosti v vrtcu. Nanj se pripravljamo vse leto. S koncertom želimo obiskovalcem obogatiti dan, ter prenesti sporočilo širšega pomena, ob tem pa jih spomniti na lepote življenja. Energija otrok, iskrice v očeh in iskrena ljubezen do petja – vse to pričara nepozabno vzdušje, ki napolni srca obiskovalcev našega koncerta.

Ker nas že tretje šolsko leto pestijo ukrepi zaradi covid-19 in koncertov nismo mogli izpeljati, smo se to šolsko leto odločili otrokom omogočiti pevske urice. Želimo si, da se ne glede na razmere pesem sliši v našem vrtcu, saj se zavedamo, da petje oziroma pevski zbor vpliva na oblikovanje javne podobe vrtca.

Mentorica: Irena Sabler


Za predvajanje diaprojekcije počakajte trenutek.


Videoposnetki:

Kamenčki 2018/2019

Kamenčki 2017/2018

Kamenčki 2016/2017

Kamenčki 2015/2016

Kamenčki 2014/2015