KURIKULUM ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Kurikulum predstavlja strokovno podlago za delo vrtcev in je obvezen za vse vrtce. Pojem kurikulum v vrtcu je vpeljan zato, ker je širši od pojma program, saj zajema celotno življenje otrok in odraslih v vrtcu. V središče postavlja otroka, njegove razvojne, kakor tudi individualne zmožnosti in posebnosti. 

Poudarja otrokove pravice, ki izhajajo iz Deklaracije o človekovih pravicah in Konvencije o otrokovih pravicah. 

Med najpomembnejšimi cilji kurikuluma so večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire ter večje spoštovanje zasebnosti in intimnosti otroka. 

Otroku je omogočena aktivnejša vloga v procesu odraščanja.