Strokovne delavke: Jasna Cungl, Jerneja Ploj, Barbara Zorko

V Modri igralnici so otroci, ki bodo odšli naslednje leto v šolo, vendar še ne dovolj veliki za objeme vzgojiteljic. Skupaj nam je lepo in zelo uživamo.

Narava in čustva bosta prednostni področji naše igralnice. Naš moto skozi celo šolsko leto je: V NARAVI UŽIVAM IN ČUSTVA ODKRIVAM. Velikokrat tudi odrasli ne znamo izraziti svojih pozitivnih in negativnih čustev. Tako bomo v Modri igralnici poskusili to predstaviti otrokom na zabaven in zanimiv način ob otroški knjigi.

Prav tako bomo veliko časa namenili gibanju v naravi in to na različnih lokacijah (igrišče, park, gozd idr.).

Otrok v vrtcu in izven njega aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo. To raziskovanje je zabavno in razburljivo, ter odpira vrata do vedno novih zanimivih problemov.