Strokovne delavke: Jasna Cungl, Jerneja Ploj, Irena Sabler

 

Imenujemo se Modra igralnica in smo kombinirana skupina. Pri nas je zajeta različna starost otrok, nekaj otrok pa je tujejezičnih. Vendar se prav zaradi tega dopolnjujemo, saj je vsak nekomu potreben. Tako so starejši vzor mlajšim in mlajši iščejo pomoč pri starejših. Pridobimo vsi in na ta način tvorimo celoto. Rdeča nit Modre igralnice bo letos MIGAJ IN ZRAVEN LETNI ČAS ODKRIVAJ. Dosti časa bomo namenili gibanju v naravi, ter zraven odkrivali značilnosti letnih časov.


V skupino je prišlo kar nekaj novincev, ki potrebujejo več časa za uvajanje, zato smo za boljšo komunikacijo in lažji prehod v vrtec ponovno uporabili moč lutke, ki nam pomaga, ko želimo premagati težavo, strah, žalost … Velikokrat pa je lutka tudi vzrok za veselje in dobro razpoloženje.

Ker pa imamo na nivoju vrtca poudarek na področju gibanja in narave, bomo seveda še posebej veliko časa posvetili bivanju na prostem in to na različnih lokacijah (igrišče, park, gozd idr.). 


 Za predvajanje diaprojekcije počakajte trenutek.