Strokovne delavke: NATALIJA LEOPOLD, INES NOVAK in  BARBARA ZORKO

Rdeča nit Modre igralnice se glasi: POTEPANJE SKOZI ČAS.

Življenje nekoč je bilo drugačno od današnjega. Ljudje so se veliko več družili, sobivali z naravo in bistveno drugače preživljali svoj prosti čas, predvsem pa v času naših prednikov tehnologija še ni bila vodilo našega sveta. V letošnjem šolskem letu se bomo vrnili v čas življenja naših prednikov. Pogovarjali se bomo o kulturnih dediščinah, kajti le-te predstavljajo identiteto človeka, vasi, okolice in naroda. Življenje naših prednikov bomo spoznavali skozi šege, navade ter skozi ljudsko izročilo, ki se prenaša iz roda v rod.

V želji, da otroci absorbirajo čim več trenutkov iz preteklosti, jim bomo poskusile čim bolj nazorno prikazati življenje naših mam, očetov, babic in dedkov, in sicer preko različnih iger, plesov, pogovora, dela in običajev. Pri tem pa bomo skupaj spoznavali, otrokom pa bomo približale različne vrednote, kot so: sreča, druženje, komunikacija, poštenost, pravičnost, strpnost, spoštovanje, smeh …

Otroci nas bodo vodili skozi svoje interese in želje po dejavnostih, ki jih bodo želeli bolje spoznati.