OSNOVNA ŠOLA LENART – enota vrtec

Ptujska cesta 25, 2230 Lenart, Slovenija

Tel.: (02)  720 0440
Fax.: (02) 720 0445

Transakcijski račun:   01258 – 6030659995
Davčna številka:        27905918

Splet      http://www.vrteclenart.si 
E-mail:    oslenart.vrtec@siol.net