OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA

  • Starši s svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevate h kvaliteti programa in ugleda našega vrtca.
  • Zanimajte se za otrokov razvoj, sodelujte s strokovnimi delavkami vrtca in se vključite v različne oblike sodelovanja, ki vam jih čez leto ponujamo.
  • Starši ste dolžni skrbeti za otrokovo varnost ob prihodu in odhodu iz vrtca oz. morate v vaši odsotnosti zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca z osebo, ki je stara najmanj 14 let.
  • Otroka morate osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice zaradi varnosti in osebnega stika, ki je v vrtcu izrednega pomena.
  • Upoštevati morate navodila vodstva oz. vzgojiteljice za zdrav otrokov razvoj.
  • Starši ste dolžni upoštevati poslovni čas vrtca.
  • Izostanek otroka prijavite do 9. ure v skupino ali v tajništvo. V kolikor starši obvestite vrtec o otrokovi odsotnosti do 9. ure, se cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem, v nasprotnem primeru pa ne.
  • V vrtec pripeljite samo zdravega otroka. Strokovne delavke ste dolžni obveščati o slabem počutju otroka in o morebitnih nalezljivih boleznih.
  • Otroka primerno oblecite za igro in dejavnosti v vrtcu in izven njega (trenirka, udobne hlače, maja).
  • V primeru izpisa otroka je potrebna pisna izpisnica, ki jo dobite v tajništvu ENOTE VRTEC.