OSTALI DELAVCI

Andreja Markuš tajnica
Natalija Červek org. zdr. režima in org. prehrane
Matjaž Kirbiš vodja kuhinje
Renata Kosi Tomšič kuharica 
Gonza Danica kuharica
Marija Rokavec kuhinjska pomočnica
Jug Janez hišnik
Marija Rajh čistilka
Grah Tatjana čistilka
Brigita Köpp čistilka
Irena Možir čistilka
Silva Perko perica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čistilka

 

 

čistilka

čistilka

perica