OSTALI DELAVCI

Andreja Markuš tajnica
Natalija Červek org. zdr. režima in org. prehrane
Matjaž Kirbiš vodja kuhinje
Renata Kosi Tomšič kuharica 
Danica Gonza kuharica
Marija Rokavec kuhinjska pomočnica
Sabina Druzovič čistilka
Tatjana Grah čistilka
Brigita Köpp čistilka
Lidija Škrlec čistilka
Silva Perko perica 
Saša Hegedič čistilka
Robert Hercog
hišnik