PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

Program Zdravje v vrtcu poteka v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje v sodelovanju s slovenskimi vrtci, in sicer z namenom promoviranja zdravja.

V našem vrtcu smo se v program vključili z namenom, da otrokom privzgojimo zdrav način življenja, pri čemer smo jim odrasli oz. vzgojitelji vzgled.

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti. (http://www.nijz.si/zdravje-v-vrtcu)

AKTIVNOSTI:

  • V posameznih skupinah se izvajajo različne dejavnosti, v okviru katerih otroke vzgajamo v duhu zdravega načina življenja.
  • Strokovne delavke se v jesenskem in pomladnem času udeležijo strokovnega izobraževanja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v Mariboru.

V projekt so vključene naslednje igralnice (poročila ob zaključku šolskega leta):

  • PISANA IGRALNICA 2 ZELENEGA VRTCA
  • PISANA IGRALNICA 1 ZELENI VRTEC
  • PISANA IGRALNICA 4 RDEČEGA VRTCA
  • MODRA IGRALNICA
  • ORANŽNA IGRALNICA
  • RJAVA IGRALNICA

 

ZLOŽENKI:

 

 

Zloženka 1  Prenos dokumenta

 

 

Zloženka 2  Prenos dokumenta

.


Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2018/2019: