PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

Program Zdravje v vrtcu poteka v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje v sodelovanju s slovenskimi vrtci, in sicer z namenom promoviranja zdravja.

V našem vrtcu smo se v program vključili z namenom, da otrokom privzgojimo zdrav način življenja, pri čemer smo jim odrasli oz. vzgojitelji vzgled.

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti. (http://www.nijz.si/zdravje-v-vrtcu)

AKTIVNOSTI:

  • V posameznih skupinah se izvajajo različne dejavnosti, v okviru katerih otroke vzgajamo v duhu zdravega načina življenja.
  • Strokovne delavke se v jesenskem in pomladnem času udeležijo strokovnega izobraževanja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v Mariboru.

ZDRAVJE V VRTCU 2020/2021

Letošnja rdeča nit projekta Zdravje v vrtcu je bila » POČUTIM SE DOBRO 2«. V tem projektu je letos sodelovalo 13 skupin.

Počutje skupine, posameznika in skupnosti je zelo pomembno in  eden izmed pogojev za dobro zdravje. Zaradi tega je bila letos še posebna pozornost namenjena temu, saj nas je zaznamovalo obdobje okužb in obolenje covida 19. Celo leto smo se srečevali s strahovi, negotovostjo, skrbjo zase in za druge. A tudi s solidarnostjo, sočutjem, večjo povezanostjo z drugimi.

V skupinah smo v ta namen izvajale veliko aktivnosti, ki so povezane z zdravjem in dobrim počutjem. Aktivnosti, ki smo jih izvajale, so bile povezane s prehrano (zdrava prehrana), higieno (predvsem higiena rok), s pospravljeno in urejeno igralnico ter z gibanjem , ki je še kako pomembno za zdravje otrok in tudi odraslih.

Ker je prioritetno področje gibanje, smo veliko aktivnosti izvajale ravno  v tej smeri. Vzgojiteljice veliko zahajamo z otroki v  gozd, na travnik, park ali igrišče, kjer otroci urijo svoje gibalne sposobnosti.

 Prav tako smo dale velik poudarek na čustva, saj se je pojavljalo veliko več težav, povezanih s tem. Veliko smo prezračevale prostore in tako preprečevale širjenje virusov. Zato smo veliko bivali na prostem z otroki. Tukaj pa je bil poudarek tudi na tem, da smo bili »varno na soncu«, kar pomeni, da se izogibamo močnega sonca in otroke vodimo v senco.

V predšolskem obdobju je zelo pomemben tudi počitek, saj ta vpliva na zdravje otroka. Celoten zavod se je ukvarjal  s pravili, ki so nam bila podana za preprečevanje širjenja virusa covid 19. Za preprečevanje širjenja virusa smo vzgojiteljice ves čas, ko smo bile v stiku s starši ali ko smo bile izven matične igralnice, nosile zaščitne maske. Le-te so nas zaščitile pred tem nevarnim virusom. Prav tako pa so nas ščitile še seveda pred ostalimi virusi.

Vse strokovne delavke smo bile vzgled staršem in smo tako pripomogle k ohranjanju zdravja v vrtcu med zaposlenimi, otroki kakor tudi starši.

Skupaj nam je uspelo prebroditi čas epidemije, ki je še kako zaznamovala naša življenja.

Zapisala: Barbara Ivančić, koordinatorica projekta Zdravje v vrtcu

ZLOŽENKI:

 

 

Zloženka 1  Prenos dokumenta

 

Zloženka 2  Prenos dokumenta

.


Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2020/2021: