PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

Program Zdravje v vrtcu poteka v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje v sodelovanju s slovenskimi vrtci, in sicer z namenom promoviranja zdravja.

V našem vrtcu smo se v program vključili z namenom, da otrokom privzgojimo zdrav način življenja, pri čemer smo jim odrasli oz. vzgojitelji vzgled.

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti. (http://www.nijz.si/zdravje-v-vrtcu)

AKTIVNOSTI:

 • V posameznih skupinah se izvajajo različne dejavnosti, v okviru katerih otroke vzgajamo v duhu zdravega načina življenja.
 • Strokovne delavke se v jesenskem in pomladnem času udeležijo strokovnega izobraževanja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v Mariboru.

ZDRAVJE V VRTCU 2020/2021

Letošnja rdeča nit projekta Zdravje v vrtcu je bila » Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost«.

V tem projektu je letos sodelovalo 10 skupin in sicer:

 • Pisana igralnica 2 ZV
 • Pisana igralnica 3 ZV
 • Bela igralnica
 • Siva igralnica
 • Pisana igralnica 1 RV
 • Pisana igralnica 2 RV
 • Pisana 4 RV
 • Oranžna igralnica
 • Rumena igralnica
 • Rdeča igralnica

Skoraj vse vzgojiteljice smo se udeležile obeh izobraževanj in sicer jesenskega in spomladanskega, ki je potekalo preko spleta. Na teh izobraževanjih smo dobile veliko novih idej za nadaljnje ustvarjanje. Po vsakem izobraževanju smo morale izpolniti spletno anketo 1ka, kjer se je beležilo naše sodelovanje in izobraževanje. Prav tako je morala vsaka vzgojiteljica na koncu leta oddati končno poročilo v oblike spletne ankete 1ka. Vsa naša poročila bodo prav tako objavljena na spletu vrtca in fotografije otrok, ki so sodelovale v tem projektu.

Počutje skupine, posameznika in skupnosti je zelo pomembno in  eden izmed pogojev za dobro zdravje. Zaradi tega je letos bila še posebna pozornost namenjena temu, saj nas je zaznamovalo obdobje okužb in obolenje Covida 19. Skozi leto leto smo se srečevali s strahovi, negotovostjo, skrbjo zase in za druge. A tudi s solidarnostjo, sočutjem, večjo povezanostjo z drugimi. Imeli smo srečo, da je to trajalo le krajše obdobje.

V skupinah smo v ta namen izvajale veliko aktivnosti, ki so povezane z zdravjem in dobrim počutjem. Aktivnosti, ki smo jih izvajale so bile povezane s prehrano ( zdrava prehrana), higiena ( predvsem higiena rok), pospravljena in urejena igralnica. gibanje, ki je še kako pomembno za zdravje otrok in tudi odraslih. Ker je prioritetno področje gibanje in narava, smo veliko aktivnosti izvajale v tej smeri. Vzgojiteljice veliko zahajajo z otroki v  gozd, na travnik, park ali igrišče, kjer otroci urijo svoje gibalne sposobnosti. Prav tako smo dale velik poudarek na čustva, saj se je pojavljalo veliko več težav povezanih s tem. Veliko smo prezračevale prostore in tako preprečevale širjenje virusov. Zato smo veliko bivali na prostem z otroki.. V predšolskem obdobju je zelo pomemben počitek, saj le ta vpliva na zdravje otroka. To leto je bilo obarvano lepše. Le krajši čas smo se srečevali s problemi virusa Covid-19. Tako nam je bilo vsem lažje in smo lahko bolj svobodno zadihali, tako starši, otroci, kot me strokovne delavke.

Zapisala: Barbara Ivančić, koordinatorica projekta Zdravje v vrtcu

ZLOŽENKI:

 

 

Zloženka 1  Prenos dokumenta

 

Zloženka 2  Prenos dokumenta

.


Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2021/2022: