VODSTVO VRTCA    

Marjan Zadravec ravnatelj
Aleksandra Selinšek pomočnica ravnatelja

 

TAJNIŠTVO  

Andreja Markuš tajnica

 

RAČUNOVODSTVO

Martina Šešerko računovodkinja
Darja Kajzersperger poslovni sekretar