Strokovni delavki: Lidija Kovačec, Danijela Golob

Otroci se poznajo in družijo v vrtcu že dve leti. Radi se igrajo, raziskujejo, odkrivajo neznano in tako razvijajo domišljijo. Vzgojiteljici jim vsakodnevno ponudiva spodbudno okolje, nove izzive, ki jih potrebujejo za svoj razvoj. V vrtcu poskrbimo tudi za dovolj gibanja v naravi, plesa, smeha in prepevanja pesmic.

 SPOZNAVAM SEBE, TEBE, NAS pa je moto, ki mu bomo sledili skozi celo šolsko leto. Želiva, da otroci postanejo močne osebnosti. Želiva, da si med seboj pomagajo, da se opazujejo, prepoznajo počutje svojega prijatelja, in da razvijejo pozitiven odnos do življenja.


 Za predvajanje diaprojekcije počakajte trenutek.