Strokovni delavki: Maša Pušenjak, Danijela Golob

V Pisani igralnici 4 smo se v “pisano” jesen podali otroci novinčki in vzgojiteljici. Skupaj se bomo dodobra spoznavali in se učili drug od drugega. Vzgojiteljici od otrok in otroci od vzgojiteljic. Skušali bomo sobivati v mirnem okolju, ki bo otrokom nudilo varnost in posledično vplivalo na sproščenost v skupini, ki pa bo otrokom skozi šolsko leto, ko se povsem navadijo, omogočalo raziskovanje in spoznavanje narave.

Narava je namreč letos prednostno področje, ki ga bomo prepletali skupaj z ostalimi področji. Za otroke je bistveno, da se razvijajo celostno, zato bomo poleg področja narave raziskovali  in spoznavali vse, za kar bodo otroci pokazali interes. Izvajali bomo aktivnosti, ki bodo izhajale iz otrok. Seveda pa v prvem starostnem obdobju navajamo in usvajamo spretnosti in sposobnosti, ki otroke peljejo po poti k samostojnosti. Samostojen otrok ima kasneje velike možnosti, da raziskuje vsa področja skozi svojo lastno aktivnost. Otroci se namreč največ naučijo in hkrati tisto tudi pomnijo, kar zmorejo storiti sami. Samostojen otrok pa lahko mirno sobiva takrat, ko se postopoma razvijajo tudi vrednote, kot so sprejemanje, iskrenost, sočutje, pripadnost, pogum in svoboda. Iz zapisa torej lahko sklepamo našo rdečo nit, saj smo izpostavili medsebojno spoznavanje ter raziskovanje vsega, kar sovpada z naravo.

Rdeča nit pisane igralnice 4: »KDO SEM JAZ? IN KDO SI TI? PRIDI, GREVA SKUPAJ V NARAVO.«