Strokovni delavki: Maša Pušenjak, Danijela Golob

 

Vsekakor nam bo ob začetku šolskega leta, v Pisani igralnici 4, bistveno ustvariti umirjeno in spodbudno okolje za vse otroke. Dotaknili se bomo vseh področij kurikuluma in jih med seboj prepletali, saj se bodo le tako otroci razvijali celostno. Glede na prednostno področje, na ravni vrtca, bomo tudi mi več časa posvetili področju matematike in narave.

Izvajali bomo aktivnosti, ki bodo izhajale iz otrok. Seveda pa v prvem starostnem obdobju navajamo in usvajamo spretnosti in sposobnosti, ki otroke peljejo po poti k samostojnosti. Samostojen otrok ima kasneje velike možnosti, da raziskuje vsa področja skozi svojo lastno aktivnost.

Naša rdeča nit se letos glasi: Z MAJHNIMI KORAKI BOM VELIK MATEMATIK.

Ogromno dejavnosti povezanih z matematičnim mišljenjem izvajamo vsakodnevno že v prvem starostnem obdobju. Vendar jih pogosto niti ne opazimo oz. premalo ovrednotimo. Zato bomo letos za izvajanje aktivnosti in posledično doseganje ciljev iz matematike načrtovali, zapisovali, evalvirali v interakciji z otroki ter tako izhajali iz njihovih idej, ki jih najbolj motivirajo za delo ter nova spoznanja.