PRVI DAN VSTOPA V VRTEC

Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z nasveti. 

Staršem priporočamo, da si vzamejo čas in mirno, brez naglice pripeljejo otroka v skupino.

Priporočamo en teden postopnega uvajanja, kar pomeni, da otrok ostaja prve dni uro, dve ali več v skupini.

Tudi uvajanje je za vsakega otroka različno in je odvisno od tega, kako se odziva v novem okolju, kako sprejema vrstnike in nove odrasle ljudi. 

Zato staršem priporočamo:

  • Posvetujte se z vzgojiteljico vašega otroka in si uvajalni čas oblikujte glede na posebnosti in potrebe otroka.
  • Svetujemo vam, da otroka pripravite na misel, da mu bo v vrtcu lepo.
  • Otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti od vseh odraslih oseb.
  • Priporočamo vam, da prinesete s seboj v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim se otrok tolaži.
  • Spodbujajte ga, da pripoveduje o vrtcu ali izrazi morebitne stiske tudi s pomočjo igre ali risanja.
  • Otrok naj ima stalen ritem prihodov in odhodov ob določeni uri. Otrok ob tem razvije občutek varnosti in zaupanja.
  • Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjajo z vzgojiteljico in s pomočnico vzgojiteljice.
  • Priporočamo vam, da vse druge spremembe, ki bi lahko otroka dodatno obremenile, načrtujete kasneje, ko se bo že privadil na vrtec. 

Starši imate pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu. Pri tem morate upoštevati meje svojega soodločanja in ne smete posegati v strokovnost vrtca.