STROKOVNI DELAVCI

Golob Danijela pomočnica 
Harl Petra vzgojiteljica
Lucija Senekovič pomočnica
Karažinec Meta pomočnica
Klobasa Helena vzgojiteljica 
Košnik Cvetka vzgojiteljica
Košnik Irena pomočnica 
Bračko Tadeja pomočnica  
Mauko Slavica pomočnica  
Rodeš Nataša vzgojiteljica  
Špindler Urška pomočnica
Pušenjak Maša pomočnica
Selinšek Aleksandra pomočnica ravnatelja
Senčar Rezka vzgojiteljica
Štraus Vera pomočnica
Kovačec Lidija vzgojiteljica
Vajda Irena vzgojiteljica
Zakelšek Božidara vzgojiteljica
Ciglar Barbara vzgojiteljica
Fekonja Marija pomočnica
Žnuderl Mojca pomočnica
Menoni Majda pomočnica
Ivančič Barbara vzgojiteljica
Lorber Tadeja vzgojiteljica
Sabler Irena pomočnica
Bračko Simona pomočnica
Sernec Vesna vzgojiteljica
Patricija Kos pomočnica
Mateja Kovačec vzgojiteljica
Leopold Natalija vzgojiteljica
Zorko Barbara pomočnica
Ploj Jerneja pomočnica
Gjura Mateja pomočnica
Cungl Jasna pomočnica
Kocmut Tadeja vzgojiteljica
Lidija Brodnjak pomočnica
Sabina Kos pomočnica
Ketiš Mateja pomočnica
Mihaela Vidovič pomočnica