Strokovni delavki: Nataša Rodeš, Majda Menoni

SONCE, VODA, ZRAK, SVOBODA

Otrokom bodo na zanimiv način podane vsebine in nudeno jim bo iskanje novih izzivov. V pomoč nam bo prav narava, v kateri sta omogočena prostor in čas, obogaten osebni kurikulum otroka, kjer se promovirajo ustvarjalnost, možnost učenja »vsak in vsi«, svobodno raziskovanje in prilagajanje. Povezani bomo z naravo, s katero otroci oblikujejo trajne vrednote, interpretirajo resničnost in so del bogatega učnega okolja.

Prav zaradi tega se bodo otroci igrali in učili v naravi. V naravi omejitev ni. V naravi se najdejo stvari in predmeti, ki nimajo točno določenega namena in prav te stvari lahko otroci uporabijo na mnogo načinov (palice, veje, kamne, pesek, listje …).

Želiva, da otroci občutijo dotik sonca, vonj gozda in travnika, hlad snega; želiva, da slišijo žvrgolenje ptic, regljanje žab; želiva, da opazijo mavričnost metuljev, barve jesenskega listja in kostanjev med njimi; želiva, da začutijo prebujanje narave; želiva, da spoznajo takšen in drugačen obraz narave; želiva, da bodo znali naravo objeti in spoštovati; otroke bova peljali tja − peljali jih bova ven iz mesta. 


 Za predvajanje diaprojekcije počakajte trenutek.