Strokovni delavki: Nataša Rodeš, Majda Menoni

ZRCALO NARAVE

Otrok najbolj v zgodnjem obdobju spoznava svoje okolje le s čutili. Spoznava okoliške predmete in zaznava nekatere pojave. Pouk naravoslovja pomeni za otroka prvo vodeno spoznavanje narave – sveta, ki ga obkroža. V obdobju zgodnjega otroštva so prav naravoslovne teme najprimernejše za vodeno raziskovanje, saj so predmeti in pojavi konkretni, hkrati pa omogočajo širok razpon nadgradnje na abstraktni ravni.

Naravoslovne teme imajo v zgodnjem otroštvu dve pomembni vlogi. Prvič: za otroke predstavljajo neposredno okolje, ki ga lahko raziskujejo brez tuje pomoči in pristno, neobremenjeno s predsodki in prisilo ter vedno motivirano. Drugič: naravoslovne teme omogočajo preskok od konkretnega na abstrakten način dojemanja, ki je pomemben za celosten razvoj otrokove osebnosti, ne le za njegovo naravoslovno razgledovanje.

Narava ima pozitiven učinek na zdravje, otrokom pa je v zabavo. Naravo je mogoče zaužiti z vsemi čuti, kar spodbuja ustvarjalnost in omogoča zmanjševanje stresa. Narava nudi ogromno možnosti, da preko igre in gibanja raziskujemo in širimo svoja obzorja. In kar je najboljše, sprehod v gozd ali igra na travniku sta popolnoma zastonj.