Strokovni delavki: Cvetka Košnik, Meta Karažinec

Otroci so prvo leto vključeni v vrtec. Moto naše igralnice je: ZNAM, KER SE IGRAM.

Preko igre otrok spoznava sebe, svet in se uči. Otrok s pomočjo igre razvija svoje različne sposobnosti. Igra vpliva na razvoj mišljenja, na pridobivanje izkušenj in znanja, na otrokovo čustveno in socialno življenje ter prispeva h govornemu razvoju. Igra otroke razveseljuje in sprošča. Povezuje se z gibanjem v naravi v vseh letnih časih. Predšolski otrok že zgodaj izrazi željo po raziskovanju narave, ki je tudi  prednostno področje v tem šolskem letu.

Strokovni delavki se bova trudili za prijetno vzdušje v skupini ter nudili varno in toplo okolje, kjer se bodo otroci počutili sprejete in spoštovane.