Strokovni delavki: Cvetka Košnik, Meta Karažinec in Irena Sabler

Večina otrok je v vrtec vključenih drugo šolsko leto, ostali so novinci. Strokovne delavke se bomo trudile skozi celo leto početi veliko zanimivih stvari v dobro in interes otrok. Stremele bomo k temu, da bodo otroci čim bolj samostojni, radovedni, saj domišljija otrok ne pozna meja. Odkrivali bomo svet okrog sebe in si tako nabirali izkušnje za življenje. Vse to bomo pridobili skozi igro in vodenje odrasle osebe.

Moto naše skupine v letošnjem šolskem letu je: 1,2,3; NARAVA, TO SMO MI.

Prioritetni področji sta matematika in narava. Otroke bomo skušale popeljati v svet matematičnih pojmov s pomočjo vsakdanjih, njim lastnih izkušenj, praktičnih dejavnosti, pri katerih bodo aktivno sodelovali in se zabavali. V naravi bomo preživeli veliko časa, kjer si bomo povečali telesno odpornost, razvijali motoriko, raziskovali in uporabljali vse čute, saj se zavedamo, da je narava neizčrpna zakladnica obilja.

Strokovne delavke v skupini si želimo, da se otroci počutijo sprejete in zadovoljne. To pa lahko dosežemo z dobrimi medsebojnimi odnosi s pomočjo staršev, s katerimi se veselimo sodelovanja.  

Treba je verjeti tudi v to, da zemlja ni vedno okrogla, treba je verjeti v zablode in »stranpotja«, da pridemo tja, kjer smo nekoč že bili in kjer smo srečni zaspali.