PROGRAMI V VRTCU

Programi so namenjeni otrokom od 11-ega meseca starosti do vstopa v šolo. 

IZVAJAMO CELODNEVNI PROGRAM (od 6 do 9 ur) IN POLDNEVNI PROGRAM (5 ur).

Programa obsegata vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.
Življenje v vrtcu se odvija po nacionalnem dokumentu KURIKULU, ki je strokovna podlaga za izpeljave v različnih programih.

Dejavnosti, ki prinašajo otrokom in staršem veliko veselja, prijetnih druženj in skupnih doživetij:  

 • PRAZNOVANJA: rojstni dnevi otrok in delavcev, različni prazniki idr.
 • V OBJEMU JESENI
 • VRTČEVSKA TRGATEV
 • TEDEN OTROKA
 • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
 • V OBJEMU ZIME
 • PRAZNIČNI DECEMBER
 • ZIMSKI ŠPORTNI DAN
 • PUST – sodelovanje na tradicionalni sobotni pustni povorki v Lenartu
 • V OBJEMU POMLADI
 • DAN DRUŽINE – PRAZNIK MAMIC, ŽENA
 • DAN ZEMLJE – EKO TEDEN
 • ŠPORTNE DEJAVNOSTI V VRTČEVSKI TELOVADNICI
 • KONCERT OPZ KAMENČKI in FOLKLORE
 • V OBJEMU POLETJA   
 •  ZAKLJUČEK VRTČEVSKEGA LETA – DRUŽENJE TREH GENERACIJ

OBOGATITVENI PROGRAMI, ki jih izvajajo strokovne delavke in se odvijajo v času, ko je otrok v vrtcu:

To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od programa in interesa otrok. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, kmetij … Staršem teh dejavnosti ni potrebno dodatno plačati. V času počitnic obogatitvenih dejavnosti ne izvajamo. 

 • PEVSKI ZBOR.
 • KNJIŽNI ŠKRATKI (dejavnosti, kjer strokovna delavka otrokom približa književnost na bogat in svojevrsten način).
 • MALI SONČEK: Športni program je namenjen otrokom, starih od 2 do 11 let. Izvajajo ga vrtci, osnovne šole, pa tudi društva ali zasebniki. Namen programa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih spodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih.
 • VRTČEVSKA KNJIŽNICA – izposoja za starše.
 • PLANINSTVO skupaj s Planinskim društvom Lenart.
 • FOLKLORA.
 • OGLED PREDSTAVE ZA OTROKE V SNG Maribor.
 • GIMNASTIKA.
 • IGRANJE NA ORFFOVA GLASBILA.
 • KOLESARJENJE skupaj s kolesarskim klubom TBP Lenart.

DODATNI PROGRAMI:

 • MAŽORETNI VRTEC.
 • ŠPORTNI VRTEC.
 • GLASBENI VRTEC.
 • TUJI JEZIK – ANGLEŠČINA.
 • PLESNI VRTEC.           

Niso del izvedbenega kurikula vrtca. Sodijo med storitveno dejavnost in se v vrtcu izvajajo predvsem na željo staršev. Ne posegajo v program vrtca in se lahko izvajajo šele takrat, ko se spraznijo posamezni prostori vrtca. Starši v skladu z okrožnico Ministrstva za šolstvo in šport (Okrožnica št. 602-5/2007 z dne 29. 6. 2007) podpišete izjavo, da po zaključku dodatnega programa pridete po otroka, ki se ne vrača več v oddelek. Otroci, za katere se starši odločite, da obiskujejo dodatno dejavnost, se ne smejo vračati v oddelek, ampak jih starši pridete iskat po končani dejavnosti. Ko gre otrok na določen dan k dodatni dejavnosti, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj. Odgovornost prevzamete starši, za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost, pa njeni izvajalci. O tem, da se otrok pred vašim prihodom iz službe vključi v dodatno dejavnost, starši podpišete izjavo vzgojiteljici oddelka, v katerega je otrok vključen. Izvajalec dodatnega programa prevzame otroke v oddelkih in jih odpelje v igralnico oz. prostor, ki je za to določen.

Pogoj za izvedbo dodatnega programa je dodatno plačilo s strani staršev. Izvajalci zaračunavajo stroške neposredno staršem. Vrtec obvešča starše o ponudbi dodatnih dejavnosti preko plakatov, obvestil in spletne strani vrtca.