POT PRIBLIŽEVANJA ALI SODELOVANJE STARŠI

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembno zaradi dviga kakovosti predšolske vzgoje.

Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti.

Vrtec kot institucija nudi storitve, ne posega pa v zasebnost staršev.

Vrtec mora spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, navade in običaje otrokovih staršev.

Starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.

STROKOVNO SODELOVANJE

Roditeljski sestanki, pogovorne ure, strokovna predavanja.

SKUPNA PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE

Teden otroka, dan za mame, babice, družino, koncert pevskega zborčka »KAMENČKI«, zaključna prireditev, praznovanja rojstnih dni.

Ustvarjalne delavnice – vsebina je odvisna od časa, v katerem se odvija (praznik, projekt in druge vsebine življenja v vrtcu, skupine in dogovor strokovnega tima).

Pohodi, športni dnevi.

Obisk vrtčevske knjižnice.

Oglasne deske in plakati pred igralnicami so namenjeni stalnemu obveščanju staršev o tem, katere dejavnosti potekajo, kako se odvija življenje v oddelku, v vrtcu.

Vsaka pomoč staršev je dobrodošla in hkrati vzpodbuda za nadaljnje poglobljeno delo na področju predšolske vzgoje.