SVET STARŠEV ENOTE VRTEC

Sestavljajo ga predstavniki staršev vsake skupine vrtca, to je 17 staršev. Starši izmed članov v svetu staršev izvolijo predsednika, ki bo vodil Svet staršev in predstavnika v Svet OŠ Lenart z enoto vrtca.