OSNOVNA ŠOLA LENART – enota vrtec

Ptujska cesta 25, 2230 Lenart, Slovenija

Tel.: (02) / 720-04-40

Transakcijski račun:   01258 – 6030659995
Davčna številka:        27905918

Splet      http://www.vrteclenart.si 
E-mail:    oslenart.vrtec@siol.net

https://www.youtube.com/watch?v=6KScyRx0ZcE#t=22