Strokovni delavki: NATAŠA RODEŠ in MAJDA MENONI

Rdeča nit Bele igralnice se glasi: »KAKO JE LEPO, KO SI MLAD IN MAŠ VSE RAD.«

Drugačnost se v najrazličnejših oblikah pojavlja skozi vso zgodovino človeštva ter na vseh področjih človekovega delovanja. Vsi ljudje smo po svoje drugačni od drugih, pa vendar večina ne odstopa preveč od meril in norm, ki jih družba postavlja za vključevanje vanjo.

Otroci bodo letos imeli možnost sprejemati takšne vrste drugačnosti, saj bomo sodelovali z uporabniki iz VDC Polž v Lenartu. Verjameva, da bodo naši otroci, v poznejših letih, znali sprejemati drugačnost.

Otroke bova na nevsiljiv način seznanili z drugačnostjo, saj veva, da se nesprejemanja drugačnosti učijo od odraslih. Ne iz naših besed, temveč iz naših dejanj. Zavedati se je potrebno, da marsikdaj usta izgovarjajo besede, oči pa govorijo drugo. Otroci so prvi, ki to opazijo. In vzgledi vlečejo.

Otroci bodo aktivni soustvarjalci dejavnosti. Ob tem se bodo počutili sposobne in enakovredne. Ustvarjali bomo brez prisile, z veliko mero motivacije in navdušenja, na zabaven in radosten način. Učili se bomo z drugimi in od drugih. Pridobljeno znanje bomo znali uporabiti tudi v drugih situacijah in  to nam bo ostalo v dolgotrajnem spominu.

Dodana vrednost našemu delu bo združiti različne ljudi: učitelje, sodelavce, mlajše otroke iz našega vrtca, starše ter ožjo in širšo lokalno skupnost. Vemo, da nam bo uspelo.