Strokovni delavki: Tadeja Lorber, Anja Rodeš

 

GIBALNI IZZIVI V NARAVI

Kljub  modernim trendom današnjega časa, ki nas posredno, med drugim tudi otroke, usmerjajo v dejavnosti v zaprtih prostorih, v hitenje, v doseganje različnih materialnih dosežkov in v odvisnost od različnih elektronskih naprav, se moramo zavedati, da je igra v naravi za otroke najpomembnejši del otroštva. »Narava ponuja igrišče za preprosto, nestrukturirano in zdravo zabavo« (Danks, Schofield 2007).

Gibanje v naravi je za otroka zelo pomembno, saj je narava okolje, ki na različne načine navdihuje in spodbuja gibalno aktivnost otrok. Narava otroku ponuja naravni poligon, kjer lahko izkoriščamo različne priložnosti za raziskovanja in tako spodbudimo otrokovo domišljijo in ustvarjalnost. Ponuja tudi široko izbiro naravnih materialov kot denimo: kamenje, visoko travo, drevesa, veje, listje, korenine; vse te materiale lahko vpletamo v otroško igro v naravi.

V naši skupini bomo skozi celo leto kontinuirano izvajali gibalne aktivnosti v naravi v vseh letnih časih. Vsak letni čas namreč ponuja različne možnosti za bivanje v naravi in hkrati različne priložnosti za gibanje. Pomembno je, da otrok obišče iste kotičke v naravi v vseh letnih časih, saj le tako spozna dejansko spreminjanje narave in razume celoten cikel sprememb.

Otrokovo   radovednost  bova  potešili tako, da bova otrokom ponudili priložnosti, da bodo lahko posamezne predmete prijeli, otipali, povonjali in  s tem zadovoljili potrebo po zadoščanju čutnih zaznav, kot so vid, sluh, vonj, tip, kar  bova  upoštevali  v načrtovanih  aktivnostih.

Teme bomo skupaj z otroki oblikovali tako, da bodo ustrezale tako njihovim željam in potrebam kot razvojnim značilnostim. Skrbeli bova za celovit razvoj vsakega posameznika ter prepoznavali močna in šibka področja ter jih nadgrajevali.

Poudarek bo torej na gibanju in naravi, vključili pa bomo tudi ostala področja s kurikula, ki se neposredno medsebojno povezujejo.


 Za predvajanje diaprojekcije počakajte trenutek.