Strokovni delavki: Tadeja Lorber, Anja Rodeš

NARAVA SKOZI OTROŠKE OČI

Narava je zaklad, ki nas bogati v najširšem smislu besede. Je del človeka in človek je del nje. Zato je pomembno, kakšen stik z naravo dobi otrok, kajti to pogojuje nadaljnji odnos do nje. Narava je z vsemi svojimi disciplinami naš prostor in okolje, ki vpliva na nas. Spodbuja nas, da ji prisluhnemo, jo opazujemo in postanemo raziskovalci. Predšolski otroci so v tem obdobju zelo dojemljivi, zato je pomembno, da preko vodenih in načrtovanih dejavnosti omogočamo, da otrok ubesedi svoja občutja in misli. Ob vsem tem pa pomembno vplivamo na celostni razvoj otroka, razvijanje spretnosti in sposobnosti, pridobivanje znanja ter tudi na njegov odnos do same narave.

V naši skupini bomo vse leto kontinuirano izvajali dejavnosti v naravi v vseh letnih časih. Vsak letni čas namreč ponuja različne možnosti za bivanje v naravi. Pomembno je, da otrok obišče iste kotičke v naravi v vseh letnih časih, saj le tako spozna dejansko spreminjanje narave in razume celoten cikel sprememb. Otrokovo  radovednost  bova  potešili tako, da bova otrokom omogočili opazovanje in raziskovanje. Prav tako bova otrokom ponudili priložnosti, da bodo lahko posamezne predmete prijeli, otipali, povonjali in  s tem zadovoljili potrebo po zadoščanju čutnih zaznav, kot so vid, sluh, vonj, tip, kar  bova  upoštevali  v načrtovanih  aktivnostih. Teme bomo skupaj z otroki oblikovali tako, da bodo ustrezale tako njihovim željam in potrebam kot razvojnim značilnostim. Skrbeli bova za celovit razvoj vsakega posameznika ter prepoznavali močna in šibka področja ter jih nadgrajevali.