KNJIŽNICA 

V vrtcu imamo čisto pravo knjižnico, kjer si otroci lahko izposodijo knjigo za domov. Na razpolago je veliko knjig; od literature za otroke do strokovne literature za strokovne delavke vrtcain starše. Vse knjižno gradivo je razvrščeno po področjih. 

Knjižnica vrtca ima odprta vrata vsak torek od 15.00 do 15.30 (med počitnicami ni izposoje).  

Najnovejše mednarodne pa tudi slovenske raziskave poudarjajo pomembnost branja odraslih otroku v predšolskem obdobju, ter pomembnost otrokovih zgodnjih bralnih izkušenj. Če želimo, da se bo otrok razvil v zavzetega bralca, moramo interes za branje in pozitiven odnos do knjig začeti spodbujati že zgodaj v predšolskem obdobju. Otroku že v zgodnjih letih berimo, pripovedujmo in se z njim pogovarjajmo. To je pot, po kateri otrok spozna, kaj vse se, tako na čustveni kot socialni ter spoznavni ravni, skriva v pripovedovanih ali zapisanih besedah, zgodbah, pripovedih ali pravljicah. 

Otrok ob knjigi 

 • otrok si ob knjigi razvija in bogati govor, preko govora pa tudi mišljenje in inteligenco;
 • otrok si ob knjigi, posebno ob pravljicah, razvija domišljijo, kar ga spodbuja k različnim oblikam ustvarjalnosti;
 • otrok uporablja knjigo kot vir informacij z različnih področij;
 • knjiga prispeva k temu, da otrok lažje obvladuje vsakdanje probleme in situacije, hkrati pa je na različnih področjih bolj razgledan;
 • samostojna uporaba knjig z različnih področij dovoljuje otroku večjo samostojnost,        neodvisnost;
 • otrok išče po knjigi, kar ga zanima, mimogrede pa najde mnogo drugih informacij;
 • knjiga individualizira in hkrati odpira možnosti za medsebojno komunikacijo;
 • otrok razvija pozitivni odnos do poslušanja književnosti, ki mu pomeni sredstvo za estetko uživanje in osebni razvoj;
 • ob branju pozitivno ovrednoti drugačnost, razvija toleranco do drugih in presega spoznavne omejitve, ki mu jih nalaga realnost;
 • zaznava zvočne in likovne posebnosti umetnostnega jezika;
 • razume neznane besede in preproste slogovne prvine;
 • se identificira s književno osebo, ter oblikuje domišljijsko čutne predstave književne osebe in dogajanja prostora.

ČE ŽELITE, DA BI BILI VAŠI OTROCI BISTRI,
JIM PRIPOVEDUJTE PRAVLJICE.
ČE ŽELITE, DA BI BILI VAŠI OTROCI IZJEMNO BISTRI,
JIM PRIPOVEDUJTE ŠE VEČ PRAVLJIC.
(Albert Einstein)

Vljudno vabljeni!
Pričakujemo Vas!      

   Petra Harl (vzgojiteljica)