Strokovne delavke: Polona Kos, Urška Špindler

 

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo s poudarkom na gibanju in naravi. Omenjeni področji sta bistveni, da bo otrokov razvoj potekal čim bolj celostno in kakovostno tudi na vseh ostalih področjih, ki jih opisuje Kurikulum za vrtce.         
Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega  življenjskega okolja in navad.         
Tako sva se s sodelavko to šolsko leto namenoma odločili za naslov s širokim spektrom, in sicer »TLA POD NAŠIMI NOGAMI«. Preko celotnega leta bova lahko izhajali iz predznanj, interesov in spontanih reakcij otrok, ki bodo kasnejše vodilo za določene dejavnosti.  Poudarek bo na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi in veselju v raziskovanju ter odkrivanju. Otrok spoznava živali, rastline, predmete in pojave okrog sebe. Spoznava in spoštuje živa bitja, uživa z njimi ter se zanima za njihove življenjske pogoje. Spoznava naravno okolje in se usmerja v aktivno delovanje za njegovo ohranitev. Razvija sposobnosti dojemanja in povezovanja dogodkov v prostoru in času. Spoznava obseg, raznolikost in lepoto narave tako, da je stik z njo običajen del njegovega življenja. Podobo okolja vključuje v vsakdanje življenje in skrbi za stvari v svojem okolju. Ima rad ter neguje rastline in živali v svojem okolju, se veseli srečanja z njimi ter je do njih obziren. Skratka, z otroki bomo v letošnjem šolskem letu veliko časa preživeli v naravi v vseh vremenskih pojavih, jo raziskovali, spoznali ter se jo naučili ceniti.

»Če se želimo zares naučiti ceniti raznolikost narave,
jo moramo raziskovati na čim več različnih načinov.«
(Fiona Danks)


 Za predvajanje diaprojekcije počakajte trenutek.