Strokovne delavke: Vesna Sernec, Lidija Brodnjak

Rdeča nit naše skupine se glasi: OD GOZDNE IGRALNICE DO RAZISKOVALNICE.

Narava je otrokovo primarno okolje in to naravno okolje je priložnost za nove pustolovščine, neverjetna doživetja in presenečenja, ki bodo pomagala okrepiti otrokovo samozavest. Prav tako igra, gibanje in raziskovanje narave otroku približajo naravo in omogočajo pozitivno vzpostavitev odnosa z njo.

V naravi, kjer bomo veliko časa prebili v gozdu, bomo v različnih letnih časih opazovali in raziskovali vse, kar je nad nami in kar je na tleh oz. vse, kar nas obdaja: kamenčke, mravlje, drevesa, liste, cvetlice, vreme … Pri tem bodo otroci poleg podrobnega opazovanja rastline tudi vonjali, tipali, poslušali bodo zvoke narave in okušali plodove.

Otrokom bova poskušali približati tudi področje matematike, in sicer za njih matematika ni samo miselni proces, pač pa vključuje tudi socialni, čustveni in gibalni proces. Otroci se je učijo skozi igro, raziskovanje in gibanje, kar jim omogoča razumevanje in obenem vključevanje njihovih razvojnih potreb. Gozd ter druga naravna okolja so dinamični prostori, ki otrokom ponujajo številne »matematične izkušnje«, ki so odskočna deska za bolj kompleksne matematične izzive.

 Matematika na prostem vključuje predvsem veliko gibanja ter  delo z naravnimi materiali, otrok pa na tak način spoznava povezavo med njo in vsakodnevnim življenjem.

 

652]