Strokovni delavki: Tadeja Bračko, Patricija Kos

RAZISKUJEM SVET OKROG SEBE

Otroci so radi divji, bosonogi, neustrašni raziskovalci.

Pustimo jim biti svobodni, v gozdu, na travniku, na igrišču, nekje v tišini neokrnjene narave, kjer lahko najdejo sebe, raziskujejo, primerjajo in opazujejo.

Preko spoznavanja narave in naravnih pojavov razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v okolje in okolico, ki ju obdaja. Tako otroci pridobivajo dragocene izkušnje z živimi bitji, naravnimi pojavi ter so motivirani za raziskovanje in odkrivanje vedno novega. Ta odnos prevzamejo od ostalih v svoji okolici: staršev, sovrstnikov, predvsem pa vzgojiteljev.