Strokovni delavki: Vesna Sernec, Lidija Brodnjak

 

Gibanje in narava bosta tisti prednostni področji, ki se jima bomo v tem šolskem letu najbolj posvečali.

Gibanje v naravi je za otroka zelo pomembno, saj je narava okolje, ki na različne načine navdihuje in spodbuja gibalno aktivnost otrok. Poleg gibalnih sposobnosti si otrok na tak način razvija tudi spoznavne, socialne in čustvene spretnosti, s pomočjo narave pa spoznava tudi vrednote, ki mu bodo v življenju, ko bo odrasel, prišle še kako prav. Ena izmed njih je tudi trajnostna mobilnost, katere namen je ozaveščanje otrok in odraslih  o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. To je novodobna  vrednota, ki jo bomo morali prej ko slej usvojiti vsi, ki živimo na tem planetu, če bomo hoteli izboljšati življenje v smislu ohranjanja čistega okolja oz. ga ohraniti vsaj takšnega, kot ga imamo sedaj.

SKUPAJ SPREMINJAMO SVET NA BOLJE NA TRAJNOSTEN NAČIN je tisti moto, ki mu bomo sledili skozi celo šolsko leto in s pomočjo katerega se bomo gibali v naravi v vseh letnih časih ter v različnih vremenskih razmerah, saj bodo otroci na tak način usvojili različne gibalne vzorce in seveda tudi različne trajnostne načine premikanja, kot sta npr. hoja in kolesarjenje.

Pri vseh skrbno načrtovanih dejavnostih  pa nam bodo v veliko pomoč in navdih prav starši, s katerimi bi skupaj želeli narediti vsaj nekaj majhnih korakov v želeno smer, to je k spodbujanju vsakodnevnega gibanja ter k izboljšanju pogojev bivanja in trajnostnem razvoju.


Za predvajanje diaprojekcije počakajte trenutek.