Strokovni delavki: BARBARA IVANČIĆ in SIMONA BRAČKO 

Spremljevalka gibalno oviranega otroka: Iris Lešnik

 

Letošnje leto oblikuje našo skupino veliko vedoželjnih otrok, ki so med seboj že kakor velika družina, saj vrtec skupaj obiskujejo že nekaj let. Ker je v letošnjem letu poudarek na družbi in vrednotah, smo zasnovali naslednjo rdečo nit:

SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI.

 Ker opažamo, da je vedno manj spoštovanja v družbi, med ljudmi, smo se odločili, da privzgajamo vrednote. Otroci so vedoželjni in radostni in skupaj s starši lahko otrokom prikažemo svet, katerega bi želeli živeti. Svet, v katerem vlada spoštovanje, ljubezen, resnica, svoboda in še bi lahko naštevali. V letošnjem letu bomo spodbujale otroke k igri, ustvarjalnosti, vedoželjnosti, samostojnosti, krepitvi pozitivne samopodobe in razvoju socialnih veščin. Vzgojiteljice pa bomo izhajale iz otrok, jih pocrkljale in jih spodbujale v vseh smereh.