Strokovni delavki: Nataša Rodeš, Majda Menoni

Rdeča nit Zelene igralnice se glasi:  PAJEK IMA MREŽO ZATO, DA NI MOKER, KADAR DEŽUJE.

Otroci najbolj v zgodnjem obdobju spoznavajo svoje okolje le s čutili. Prav zato so v tem obdobju naravoslovne teme najprimernejše za vodeno raziskovanje, saj so predmeti in pojavi konkretni, hkrati pa omogočajo širok razpon nadgradnje na abstraktni ravni. Predstavljajo neposredno okolje, ki ga lahko raziskujejo brez tuje pomoči in pristno, neobremenjeno s predsodki in prisilo ter vedno motivirano (Novak idr. 2003).

Naše delo bo odprto za pobude, ki jih bodo dajali otroci, starši, vzgojitelji in drugi. Pobuda bo že samo misel, pojav, predmet ali dogodek. Svojo vrednost bo dobila, ko se bomo o njej začeli pogovarjati, se dogovarjati in jo naravnavati k cilju. O vsaki pobudi bomo razpravljali in tako dosegli sproščeno vzdušje in navdušenje, kar bo za naše delo izjemnega pomena.

Pri izvajanju projekta bomo dali prednost učenju pred poučevanjem, saj se  otroci najbolje učijo, kadar so v dejavnostih aktivno udeleženi (otrok deluje sam, raziskuje, primerja, sklepa, sprašuje …).  Trudili se bomo, da bodo dejavnosti osebno smiselne in zanimive – da bodo zanje notranje motivirane. Pri tem je seveda pomembna interakcija oz. komunikacija z vrstniki in odraslimi ter dejavno vključevanje v okolje. V projektu se bomo učili otroci in odrasli. Ne bomo odkrivali samo znanstvenih spoznanj, temveč bomo do njih tudi kritični in inovativni.