Družite se z otroki. Naučite se,
kaj je to smeh, spontanost,
radovednost, senzibilnost,
neumornost, zaupanje, odločnost in
domišljija. Otroci so tukaj, okrog
nas, da bi se učili od njih.          

Walter Mondale

 

SPOŠTOVANI STARŠI,

veseli smo, da ste se odločili svojega otroka vključiti v naš vrtec. Zaupali ste nam ga v vzgojo in varstvo, za kar se vam najlepše zahvaljujemo. Tako kot vsak začetek vrtčevskega leta smo tudi letošnjega začeli z zanosom, s pričakovanjem, polnim upanja, načrtov.

V vrtcu Lenart veliko raziskujemo, opazujemo, uživamo v gibalnih aktivnostih ter krajših in daljših sprehodih. Veliko igrišče ob stavbi, s soncem in senco, nudi otrokom vsestransko sprostitev in možnost gibanja na prostem. Iz naših programov izstopata odprto učno okolje in ekološka naravnanost. Otrokom privzgajamo spoštljiv odnos do okolja, ljudi, zdravja in hrane.

Gibalni razvoj je v najzgodnejšem obdobju eden od ključnih dejavnikov otrokovega vsestranskega razvoja. Bolj raznolike, kot so gibalne izkušnje, hitreje otrok napreduje in razvija tudi vsa druga področja. Zato bomo to šolsko leto dali poudarek gibanju v naravi.

V novem vrtčevskem letu vam poleg novih gibalnih izkušenj želimo čim več prijetnih doživetij, ki bodo vam in vašim otrokom ostale v lepem spominu.

Hvala za zaupanje.

Pomočnica ravnatelja: Aleksandra Selinšek

In kolektiv OŠ LENART – ENOTA VRTEC