Strokovni delavki: Tadeja Lorber, Anja Rodeš

Pisano igralnico 3 obiskujejo otroci v starostnem razponu od enega do dveh let. Otroci v skupini so živahni, veseli in predvsem radovedne narave. Skozi celo leto bomo upoštevali, da je vsak otrok svet zase.

Sledili bomo motu skupine: MAJHNI KORAKI ZA VELIK CILJ.

Poskrbeli bomo za celovit razvoj vsakega posameznika. Prizadevali si bomo, da bodo otroci postali čim bolj samostojni in da se bodo znali znajti v določenih situacijah. Naše največje zadovoljstvo bo nasmeh na njihovem obrazu.

Otroci bodo imeli vsakodnevno dovolj časa za igro, ki je zanje nadvse pomembna aktivnost. Igra je otrokova spontana, prostovoljna, prijetna in ustvarjalna dejavnost, ki sama sebe krepi in nagrajuje. Preko igre otrok spoznava sebe, svet in se uči. Otrok s pomočjo igre razvija svoje različne spretnosti in sposobnosti. Igra vpliva na razvoj mišljenja, na pridobivanje izkušenj in znanja, na otrokovo čustveno in socialno življenje ter prispeva h govornemu razvoju.

Ob vsem tem pa nas bo letos tudi spremljala naša prijateljica Rdeča kapica, ki bo otroke opazovala, spodbujala in pomagala. Dnevi z njo bodo prijetnejši in zanimivejši.

Če vas zanima, kaj vse bomo še počeli, pa se le vrnite na našo spletno stran, saj jo bomo popestrili z utrinki iz naše skupine.