Strokovni delavki: TADEJA LORBER in ANJA RODEŠ

Pisano igralnico 3 obiskujejo navihani, razposajeni, radovedni, a vendar prijazni in vodljivi otroci. Ker je starostna razlika med najmlajšim in najstarejšim otrokom eno leto, bova nekatere dejavnosti prilagajali različnim zahtevnostnim nivojem.

V prvi vrsti bova otrokom omogočili pogoje za celosten in uravnotežen razvoj, spoznavanje sveta in učenje preko igre. Pri otrocih bova spodbujali ustvarjalnost, vedoželjnost, samostojnost, razvoj socialnih veščin in krepitev pozitivne samopodobe.

Kot skupina bomo sledili motu: SREČA NAJBOLJ ŽARI, KO SE S PRIJATELJI DELI.

Vsi se zavedamo, da so vrednote nekaj vrednega, nekaj kar nas bogati in vodi naša prizadevanja za izboljševanje življenja v vrtcu. Prav zato je potrebno, da postanejo naš cilj, ki ga poskušamo doseči. Najpomembnejši vrednoti v predšolskem obdobju sta učenje preko igre in samostojnost. Predšolski otrok razvija vse vrednote vzporedno s svojim razvojem in jih pridobiva od svojih bližnjih tako družine kot vzgojiteljev. Zato si bova tudi v naši skupini prizadevali, da bi otroci z učenjem preko igre pridobili znanje in izkušnje. Še posebej pa bo pomembno, da bodo otroci pri samostojnosti imeli dovolj časa za opravljanje nalog. Vrednote si bodo pridobivali z izbranimi dejavnostmi, kvalitetno literaturo, razgovori in igro.

Osnova naše vzgoje je dober odnos med vsemi odgovornimi za vzgojo – med starši in vzgojitelji, vzgojitelji in otroki, ter med nami zaposlenimi.