Strokovni delavki: MAŠA PUŠENJAK in DANIJELA GOLOB KRAMBERGER

Glede na prednostno področje, na ravni vrtca, bomo tudi mi več časa posvetili področju družbe. Predvsem nam bo pomembno usvajanje vseh elementov dnevne rutine, kar je pa vsekakor del družbe. Stremeli bomo k temu, da bo rdeča nit res tista osrednja povezava naše skupine, zato smo se odločili za naslednjo besedno zvezo:

“OBJEM, TOPLINA, NASMEH”.

Objem je varen prostor, kjer so dobrodošli vsi posamezniki, kjer najdejo svoj občutek za bližino in tudi občutek varnosti, da bodo vrtčevsko okolje sprejeli kot varno okolje ter da ga bodo kasneje razvijali v smeri sprejemanja širše okolice. Nasmeh otrok je v neki meri povratna informacija, posledično nama s svojimi nasmehi sporočajo njihovo dobro počutje. Nasmeh je tisti, preko katerega bova tudi midve otroke spodbujali ter jim dajali vzgled. Pomembno je namreč, kako s svojim počutjem vplivamo na vse okoli nas. Toplina je pa tista, ki jo bova otrokom skušali dajati ter jim tako predajati pozitivne vrednote naprej, kar je pa tudi prednostno področje na ravni vrtca. Zagotovo je bistveno, da bi otroke znali spodbujati v smeri smisla, da se naša svoboda končna tam, kjer se začne svoboda drugega; tako bi naša družba korakala v smeri spoštovanja, strpnosti.