Strokovni delavki: TADEJA VNUK in MATEJA GJURA

V skupini so otroci stari 2–3 leta. Vrtec raziskujejo prvo leto, zato jim bova skozi celo leto dajali možnost, da raziskujejo, spoznavajo igralnico, različne prostore vrtca, se spoznavajo med seboj in se učijo živeti v sobivanju z drugačnimi od sebe. 

Moto Vijolične igralnice je IGRAJMO IN SPOZNAJMO SE.

Veliko časa bova namenili druženju z otroki na igrišču, medsebojni igri; otroke bova  spodbujali k medsebojni pomoči. Igra, ki bo prisotna ves čas, je v predšolskem obdobju najpomembnejša za učenje. Dejavnosti bodo prepletene z igro tako, da bodo otroci postajali vse bolj spretni in samostojni.

Aktivnosti, ki jih bova izvajali, bodo izhajale iz otrok. Veselimo se odkrivanja vsega novega v tem šolskem letu.