V vrtcu bomo v tednu otroka ponovno organizirali akcijo zbiranja odpadnega papirja, pri kateri nam lahko pomagate tudi starši, babice in dedki. Mogoče imajo odslužen papir tudi vaši sosedje in sorodniki, pa ne vedo kam  z njim. Mi ga bomo zelo veseli.

Akcija bo potekala od 2. 10. do 6. 10. 2023.

Zabojnik za papir bo postavljen na vrtčevskem parkirišču (ploščad). 

Kaj lahko odložite v  zabojnik? 

Časopise, revije, knjige, prospekte, kataloge, zvezke, pisma, pisemski in ovojni papir, papirnate vrečke, kartonske škatle in kartonsko embalažo.

ZAKAJ zbiramo papir?

Da skupaj prispevamo k ohranjanju naše narave (ohranjanje dreves, zmanjševanje količine odpadkov, zmanjševanje porabe vode …).

Za 1 tono papirja je namreč potrebno posekati kar 17 malih ali 2 veliki drevesi. Zato z zbiranjem in recikliranjem papirja ohranjamo naše gozdove, varčujemo z energijo in skrbimo za čisto okolje in zrak. 

Z izkupičkom od zbranega papirja bomo otrokom omogočili bogatejši program – LUTKOVNA PREDSTAVA ZA OTROKE. 

V imenu otrok se vam zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje.

EKO tim vrtca Lenart