Strokovni delavki: MATEJA KOVAČEC in SLAVICA MAUKO

Pisano igralnico 1  obiskujejo otroci stari od 2 do 3 leta. Vsi smo se skupaj igrali in raziskovali že v lanskem šolskem letu. Tako, kot v  vseh skupinah, bomo tudi mi namenili več pozornosti vrednotam.

Vrednote so abstraktna stvar, ki jo je sploh najmlajšim otrokom težko razložiti in predstaviti. Vrednote moramo ponotranjiti in jih živeti. Če bomo vrednote živeli odrasli, jih bomo z vzgledom prenašali na otroke, da bodo tudi oni tako ravnali in živeli. Zato nam bo glavno vodilo v tem letu to, da bova strokovni delavki, skupaj s starši, najboljši vzgled in priložnost, da si bodo otroci razvijali, krepili in ponotranjali vrednote.

Glavno izhodišče nam bo prijateljstvo, ki je zagotovo vrednota, ki jo otroci najprej razumejo in živijo tudi v vrtcu. Hkrati je vrednota, ki je izhodišče za še mnogo drugih vrednot, saj prijatelji med seboj sodelujejo, se spoštujejo, si zaupajo, poskrbijo za zdravje drug drugega, so iskreni, odgovorni, spoštljivi, strpni, pošteni, dobre volje ipd.  Zato se bomo skupaj trudili, da otroci te vrednote preko vzgleda, igre in drugih aktivnosti vzamejo za svoje. Pri tem pa nam bodo pomagali tudi drugi vrstniki iz vrtca. Ker se otroci največ naučijo eden od drugega, se bomo družili, igrali in spletali prijateljstva tudi z otroki iz Sive igralnice.

Pri tem nam bo vodilo rdeča nit naše skupine: V VRTEC ZDAJ HITIMO, DA PRIJATELJSTVO GRADIMO.