Strokovni delavki: Mateja Kovačec, Slavica Mauko

 

Naš moto je: POGLEJ KAJ ZMOREM, POGLEJ KAJ ZNAM, KO V VRTCU SE IGRAM.

Skupino sestavljajo v večini otroci novinčki, nekaj pa je otrok, ki so lani med letom prišli v vrtec. Čas v vrtcu bo namenjen igri, ob kateri bodo otroci spoznavali drug drugega in strokovne delavke, raziskovali bližnjo in daljno okolico. Razvijali bodo svoje sposobnosti, spretnosti in samostojnost.

Posebna pozornost bo namenjena prednostnima področjema, ki sta letos matematika in narava.  Matematika je kompleksen pojem, ki ga večina povezuje s »šolsko matematiko«, vendar za razliko od šole, kjer se matematiko učijo, se bomo mi z matematiko igrali. Otroci jo bodo spoznavali preko vsakdanjih opravil. Z njo se bodo srečevali tudi na igrišču, v parku, v gozdu ali na  sprehodu – torej v naravnem okolju. Tam bodo otroci lahko raziskovali ter spoznavali značilnosti žive in nežive narave. V ospredju bo aktivno učenje in raziskovalni pristop.

Strokovni delavki se bova v največji meri trudili, da se bodo otroci v vrtcu počutili zadovoljne, enakovredne in spoštovane. Glavni cilji za to leto so:

  • Izhajamo iz otrok (njihovih potreb, želja, interesov), pri tem so nam v pomoč tudi starši.
  • Skrb za dobro počutje otrok.
  • Omogočanje doživljanja z vsemi čutili, lastnega raziskovanja in spoznavanja.
  • Postopno spodbujanje samostojnosti in odgovornosti pri vseh opravilih (kar zmorem, storim sam).
  • Spodbujanje in razvijanje otrokovih šibkejših področij ter omogočanje nadgradnje in dodatnega udejstvovanja na močnih področjih.
  • Otrok je aktiven udeleženec v vseh fazah vzgojnega procesa.