O B J A V A

JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK ZA VRTEC

V LENARTU ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

 

 

Osnovna šola Lenart – ENOTA VRTEC obvešča starše predšolskih otrok, da

lahko za šolsko leto 2024/25 vpišejo svoje otroke od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024, in sicer

vsak dan od 8. ure do 15. ure, v sredo do 16. ure in v petek do 14. ure.

Vpisujemo otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo.

Otroke lahko vpišete v celodnevni program.

 

Vlogo za vpis otroka dobite v enoti vrtca (Gubčeva ul. 3, v tajništvu) ali na spletni strani vrtca: www.vrteclenart.si.

Vlogo lahko oddate v tajništvu ali jo pošljete preko e-pošte: oslenart.vrtec@siol.net.

VLOGA ZA VPIS

 

Pričakujemo vas!