SPOŠTOVANI STARŠI!

Obveščamo vas, da oddelki OŠ LENART ENOTA VRTEC od 1. 6. 2020 delujejo skladno z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje.

Skupine otrok bodo vzpostavljene tako, kot so bile v začetku šolskega leta.

Ob ponovnem vstopu v vrtec naj otroci prinesejo IZJAVO STARŠEV, ki je v prilogi spodaj. Izjavo bo mogoče dobiti tudi ob prihodu otroka v vrtec. Brez podpisane izjave otroka ne moremo sprejeti.

V vrtec naj prihajajo samo ZDRAVI OTROCI. 

 S strani NIJZ smo prijeli še dodatna navodila/priporočila:

  • Prosimo, da si ob vstopu v vrtec razkužite roke.
  • V kolikor je le mogoče, naj v vrtec vstopa samo EN STARŠ.
  • Starši upoštevajte razdaljo 1,5 m, priporočena je uporaba maske. 
  • Otroci naj od doma NE PRINAŠAJOigrač in knjig.
  • Ninice in dude bomo shranili v vrtcuza čas počitka oz. ko jih bo otrok potreboval.
  • Do konca šolskega leta bo komunikacija z vzgojiteljicami potekala po telefonu ali preko e – pošte.

Tisti otroci, ki bodo ostali doma, bodo plačila vrtca oproščeni do 30. 6. 2020.

Kljub vsem priporočilom, navodilom in smernicam, ki smo jih prejeli, bomo poskrbeli, da se bodo vaši otroci dobro počutili ter začutili varno in spodbudno okolje.

Iskreno se vam zahvaljujemo za vso vašo dosedanjo podporo, razumevanje in sodelovanje ob upoštevanju vseh ukrepov. 

Ravnatelj: Marjan Zadravec

Priloge:
–  Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec.

–  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – okrožnica za vrtce.

–  Nacionalnega inštituta za javno zdravje – okrožnica za vrtce.