VIZIJA VRTCA

NAŠ VRTEC JE:

SODOBNO OPREMLJEN

(igralnice in zunanje površine);

STROKOVEN

(visoko usposobljen kader, ki se redno izobražuje, spremlja in uvaja novosti);

ZAGOTAVLJA PESTRO PONUDBO

(različni programi in obogatitvene dejavnosti);

ODPRT NAVZVEN

(do različnih institucij in ljudi);

OMOGOČA IZBIRO IN SPOŠTUJE DRUGAČNOST;

IMA DOBRO KLIMO

(dobra organizacija dela in

dobri medsebojni odnosi).