Za prav vsakega med nami

sveti zvezda na nebu …

Naj vam vse dni v novem letu

osvetljuje pot k zdravju,

k vam dragim ljudem,

drobnim, srčnim rečem,

nevidnim sledem …

Delavci in otroci Vrtca Lenart

Ravnatelj: Marjan Zadravec