Strokovni delavki: Irena Vajda, Marjanca Fekonja

Smo pridni, delavni, ustvarjalni otroci, polni energije, željni novega znanja in iger.

Prednostni področji v šolskem letu 2022/2023 sta narava in matematika.

Z otroki smo načrtovali in oblikovali rdečo nit Roza igralnice: IGRALNICA POD DREVESOM. Že besede nam povedo, da bomo preživeli veliko časa na prostem, na igrišču. Na igrišču pod drevesom si bomo naredili «igralnico«. Pod drevo bomo nastavili »štore« za vse otroke ter okroglo mizo. Pod drevesom bova z otroki izvedli jutranji krog in druge  različne, primerne dejavnosti, ki se bodo odvijale skozi celo leto. Nadgradili bomo igralnico pod drevesom z idejami, ki jih bodo predlagali otroci.

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v primarno in družbeno okolje. Gibanje pa je eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Če otrok to potrebo razvija, poleg ostalih potreb, jo uspešno zadovoljuje,  je vesel in zadovoljen, se razvija v celovito osebnost.

      Otrok se v vsakdanjem življenju že zelo zgodaj srečuje z matematiko, saj ima pregled nad svojimi igračami, oblačili, predmeti, ki jih prešteva, meri, primerja, razvršča …

Skozi vsa področja bova otroke vodili, jih spodbujali, da v igri pridobivajo izkušnje, spretnosti in znanja. Poskušali bova otrokom pričarati matematiko kot del igre, kjer se bo njihovo logično razmišljanje razvijalo.

Z otroki bomo tudi iskali in načrtovali ideje ter dejavnosti, ki jim bodo zanimive. Vsaka naša dejavnost bo izhajala iz otrok in njihovih želja. Upoštevali bova otroške ideje in predloge, dejavnosti pa prilagajali starosti otrok.

Pri dejavnostih sta v ospredju postopnost in individualnost, kar pomeni, da če eden izmed otrok pri zaposlitvi ni na vrsti danes, bo zagotovo jutri ali pa naslednji dan.