Strokovni delavki: Eva Štraus, Tadeja Bašl in Ines Novak 

Pisano igralnico 2  obiskujejo otroci stari od 11 mesecev naprej. Skupina se bo še tekom leta dopolnjevala. Otroci so radovedni, vedoželjni, razigrani ter iskrivi.

Rdeča nit,  RAZISKUJEM, RAJAM, SE IGRAM, bo otroke skozi igro popeljala v  raziskovanje igralnice, vrtca in narave okrog nas. Veliko bomo zunaj, saj sta narava in matematika prednostni področji v tem letu. Spoznavali bomo nove prijatelje in se drug od drugega učili. V ospredju bodo  samostojnost otrok, razvijanje motoričnih spretnosti in sposobnosti.

Strokovne delavke se bomo vsakodnevno trudile, da se bomo imeli v vrtcu lepo in da  se bodo otroci v vrtcu počutili dobro in sprejeto. Opazovanje otrok bo naše izhodišče za vse dejavnosti v vrtcu.